top of page

ICF ( Starptautiskā koučinga federācija ) definē koučingu kā partnerību ar klientiem pārdomas rosinošā un radošā procesā, kas viņus iedvesmo maksimizēt savu personīgo un profesionālo potenciālu.

Koučings ir izaugsmes veicināšanas metode, ar kuras atbalstu cilvēki var ātrāk un efektīvāk sasniegt savus mērķus.

TRANSFORMĀCIJA

Apzinies savu spēku

 

Kā dzīvas būtnes, mēs nemitīgi maināmies – gan kā indivīdi, gan kā sabiedrība kopumā. Neatkarīgi no tā, vai domājam par

pārmaiņām karjerā, attiecībās, dzīvesvietā,

tās kļūst par neizbēgamu dzīves daļu.  

Un tomēr – plānotas un apzinātas  pārmaiņas prasa dziļu apņēmību,

nerimstošu motivāciju un izpratni par Tava

ceļa virzību. Tām nepieciešama ieradumu maiņa, tostarp atteikšanās no sen novecojušiem uzskatiem. 

Koučings palīdzēs Tev uzsākt jaunu,

pašizzinošu ceļojumu, kas ne vien palīdzēs

izkopt stabilāku pašvērtējumu, bet arī

atvērs durvis cita līmeņa personīgai

izaugsmei un jaudai.

DOMĀŠANAS VEIDS

Koncentrējies uz Svarīgo

Vairojot pārliecību par sevi un izmainot prāta stāvokli, koučinga sesijās Tu spēsi pieņemt jaunus izaicinājumus un drosmīgi lūkoties pretī pat neveiksmēm, saskatot tajās izaugsmes iespējas.

 

Caur koučinga metodēm mainot

domāšanas veidu, Tu vari mazināt stresu un

trauksmi, sagatavoties izaicinājumiem,

pārvarēt tos un pieņemt kā normālu procesa sastāvdaļu. Koučinga sesijās Tu atmetīsi perfekcionismu, tādā veidā nojaucot ilgi būvēto mūra sienu starp sevi pašu un saviem sasniegumiem.

 

Pārmaiņas sākas Tevī.

Pozitīvs domāšanas veids palīdzēs noticēt

sev, vairos radošumu,motivāciju, kā arī ļaus

ieskatīties ārpus rāmjiem, lai izpētītu

jaunas iespējas un, beigu beigās, arī

uzdrošinātos rīkoties!

Panākumi ir tepat. Tie sākas aiz Tavas

komforta zonas un aizspriedumiem, no

kuriem atbrīvojoties, Tu spēsi pielāgoties

situācijām un nonākt savas izaugsmes

nākamajā līmenī.

LĪDERĪBA

Sasniedz kāroto

Līderība ir atbilde – gan komandas, gan arī

individuālajos sasniegumus. Attīstot sevī līdera lomu, Tu apgūsi svarīgas prasmes, kas vedīs Tevi tuvāk panākumiem.

Kā līderis Tu pieņem lēmumus, kas ietekmē

ne vien Tevi, bet arī cilvēkus Tev apkārt.

Tādēļ lēmumu pieņemšanas procesā

ir svarīgi izmantot kritisko domāšanu un vienlaikus – būt atvērtam jaunām

idejām, citiem viedokļiem un alternatīviem

risinājumiem. 

 

Līderi raksturo arī spēja efektīvi komunicēt.

Koučingā palīdzēšu Tev iemācīties skaidri

formulēt savu redzējumu, vērtības un

mērķus.

Tāpat caur transformācijas koučinga metodēm Tu iemācīsies atbildīgi un

efektīvi pārvaldīt savu  laiku, izvirzīt prioritāte un mērķus. 

 

Kļūt par līderi vienlaikus nozīmē arī spēt atzīt savas kļūdas un mācīties no tām. Jo nav iespējams vienmēr zināt pareizās atbildes. Un tomēr – līderis ar

spēcīgu pašvērtējumu nebaidīsies uztvert

kļūdas kā vērtīgas mācības.

KOUČINGS

bottom of page